Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Nájomná zmluva č. 04122023
04122023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Peter Kišška, PhD., MPH
22. December 2023
Kúpna zmluva
22122023
280,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dóra Budinská
20. December 2023
Darovacia zmluva
14112023
0,00 € Schwabe Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2023
Zmluva o výpožičke
27112023
0,00 € CMI spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. 21112023
21112023
Doplnená
0,00 € Surgitech, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 11122023/1
11122023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Magdalena Janina Stepien
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 11122023/3
11122023/3
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristína Uhráková
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 11122023/2
11122023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Lucia Verešová
14. December 2023
Nájomná zmluva č. 30112023
30112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Bajkai
8. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NNP 8/2023
08122023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RRW s.r.o.
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 28112023/1
28112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nikoleta Nagyová
7. December 2023
Nájomná zmluva č. 27112023/1
27112023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Fridriková
6. December 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
06122023
2 743,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Šimičová
30. November 2023
ZMLUVA č.05102023/2 o zabezpečení rekondičných pobytov
05102023/2
5 040,00 € KB SPA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. November 2023
Darovacia zmluva
10102023/11
0,00 € Ing. Tibor Tóth Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 10112023
10112023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Michal Pollák
15. November 2023
DODATOK č. 31 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 74NSP1000118
74NSP1000118
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
15. November 2023
Darovacia zmluva
10102023/10
0,00 € Ing. Margaréta Selecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. November 2023
Darovacia zmluva
10102023
0,00 € Martina Cimmermanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č. VO04102023/1
VO04102023/1
0,00 € K&M Media s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky