Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70088
47 998,80 € Hotel Biatlon s r.o. IUVENTA
10. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70089
47 998,80 € PRESTIGE PARK TRNAVA, s r.o. IUVENTA
18. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70094
47 998,80 € HUBERT NZ, s r.o. IUVENTA
18. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70093
47 998,80 € Ľubomír Dado IUVENTA
18. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70095
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. IUVENTA
21. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70098
47 998,80 € HORECA, s.r.o. IUVENTA
27. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70102
47 998,80 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik IUVENTA,
27. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70101
47 998,80 € Hotel Galanta, s.r.o. IUVENTA
27. Jún 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70100
47 998,80 € AMALION, s.r.o.l IUVENTA
8. Júl 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70109
47 998,80 € VITEX gastro s.r.o. IUVENTA
9. Júl 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70108
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s r.o. IUVENTA
9. Júl 2013
Rámcová dohdoa
IU/2013/70110
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s r.o. IUVENTA
2. August 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70117
47 998,80 € DAM Hotel s r.o. IUVENTA
19. August 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70120
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. IUVENTA
18. September 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70130
47 998,80 € Hotel Raj, s.r.o. IUVENTA
18. September 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70129
47 998,80 € RELATA s.r.o. IUVENTA
17. December 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70165
47 998,80 € SPORT HOTELING, spol. s r.o. IUVENTA
13. Január 2014
Rámcová dohoda
IU/2014/70002
47 998,80 € Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov IUVENTA
19. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001303
Doplnená
47 730,00 € Občianske združenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA105-001552
47 715,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže