Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-002021
49 030,00 € SAPLINQ, O.Z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001432
48 855,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-000036
48 600,00 € STOPY IUVENTA
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001756
48 225,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Apríl 2013
RÁMCOVÁ DOHODA
IU/2013/70051
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s.r.o. IUVENTA
30. Apríl 2013
RÁMCOVÁ DOHODA
IU/2013/70050
47 998,80 € ADONAI SLOVAKIA s.r.o. IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70056
47 998,80 € Penzión Sidorovo, s.r.o. IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70057
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s.r.o. IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70058
47 998,80 € Unistav Teplička, s.r.o. IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70059
47 998,80 € Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70060
47 998,80 € ARMALES, a.s. IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70061
47 998,80 € Bratislava Hotels and Travel, s r.o. IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70062
47 998,80 € Jaroslav KUDROČ IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70063
47 998,80 € FABONUMS spol. s r.o IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70064
47 998,80 € Mária Zálešaková IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70065
47 998,80 € Milan Korytko - KORYTKO IUVENTA
14. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70066
47 998,80 € MARCG s r.o. IUVENTA
17. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70067
47 998,80 € ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s r.o. IUVENTA
27. Máj 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70075
47 998,80 € SWEN SK, s r.o. IUVENTA
27. Máj 2013
36379280
IU/2013/70076
47 998,80 € Veľká Havrania, s r.o. IUVENTA