Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002580
Doplnená
72 834,00 € Miestne združenie YMCA Revúca IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. September 2019
Rámcová dohoda o partnerstve
2018-1-SK02-ESC12-001986
Doplnená
71 992,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Marec 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA135-001540
71 164,00 € Truc Spherique IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
3. December 2015
Dohoda o reefundácii nákladov
IU/2015/70135
70 500,55 € Medzinárodná škola kvality IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. September 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA205-001774
Doplnená
70 496,00 € Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA227-YOU-002742
69 591,00 € Centrum voľného času IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Apríl 2019
Dohoda o grante
2018-1-SK02-ESC21-001997
Doplnená
68 221,00 € MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.IU/2016/70001
IU/2016/70001
67 939,20 € Snabb, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. November 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA205-001012
Doplnená
67 267,00 € nezisková organizácia EPIC IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001887
Doplnená
66 918,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA205-001587
65 390,00 € Človek v ohrození, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Február 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA205-001938
Doplnená
64 958,00 € YouthWatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000037721
Doplnená
64 025,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-16-2011-R1
63 930,00 € KERIC, o. z. IUVENTA
11. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA151-YOU-000007861
Doplnená
63 875,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001441
62 090,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001798
Doplnená
61 828,00 € Miestne združenie YMCA Nesvady IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886
60 000,00 € EDI Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445
60 000,00 € Zvierata a ľudia navzájom IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA210-YOU-000033939
60 000,00 € Slovenské športové inovačné centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže