Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA205-000364
94 550,00 € Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií IUVENTA
12. Júl 2012
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 16012
IU/2012/70086
92 404,80 € A.En.Gas, a.s. IUVENTA
17. Júl 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001259
91 785,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. November 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70147
91 759,60 € Chemako spol. s. r. o. - prevádzka Rekreačné zariadenie Zlatá Idka Iuventa
9. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA205-001508
91 212,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002257
Doplnená
90 895,00 € Nadácia pre deti Slovenska IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-11-2013-R1
90 705,00 € Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002523
Doplnená
89 530,00 € Občianske združenie KERIC IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA105-000458
86 408,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044756
86 397,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002345
Doplnená
84 081,00 € Zduženie Informačných a poradenských centier mladých v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-11-2012-R1
83 951,00 € Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike IUVENTA
24. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000835
83 760,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. December 2019
ZMLUVA č. IU/2019/70181 o poskytovaní podporných služieb v oblasti IKT
IU/2019/70181
Doplnená
82 584,00 € RoRi s. r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí služby
IU/2013/70047
Doplnená
80 000,00 € Centrum účelových zariadení stredisko IVS IUVENTA
29. Júl 2021
ZMLUVA č. IU/2021/70070 o poskytovaní služieb v oblasti vodnej záchrannej služby
IU/2021/70070
79 551,50 € Daniel Miša-Willstorm IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
20. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA227-YOU-002738
77 838,00 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služby
IU/2014/70092
76 500,00 € Improve S&E s. r. o. Iuvemta
13. December 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. IU/2019/70183
IU/2019/70183
Doplnená
76 204,80 € DSM - Slovakia, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-3-2011-R1
73 920,00 € Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike IUVENTA