Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002605
Doplnená
116 997,76 € Miestne združenie YMCA Revúca IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-ESC11-002678
116 897,60 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Máj 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. IU/2019/70091
IU/2019/70091
115 959,36 € I&E Company s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002306
Doplnená
112 539,00 € Nitka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000826
107 919,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Júl 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-KA205-002141
Doplnená
107 750,00 € Štúdio Zážitku - Outward Bound Slovensko o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002554
Doplnená
107 291,00 € YouthWatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-00008
107 170,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA
24. Október 2012
Zmluva o dodávke služieb
IU/2012/70117
106 860,00 € DataTip, s.r.o IUVENTA
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA205-002449
106 566,00 € Rada mládeže Žilinského kraja IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000040989
100 970,00 € Centrum voľného času v Poprade IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Júl 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001270
100 060,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000037716
100 000,00 € SAPLINQ, O.Z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044902
100 000,00 € Keric IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA205-002435
Doplnená
98 761,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. September 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001366
98 096,00 € Association of Young Roma IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Marec 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA135-001570
Doplnená
97 850,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. November 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70148
97 596,57 € Anfemata, s.r.o., prevádzka Hotel Junior Piatrová Iuventa
14. Marec 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA205-001588
Doplnená
96 010,00 € Rada mládeže Žilinského kraja IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. December 2014
Rámcová dohoda na poskytnutie služby
IU/2014/70127
95 942,97 € Anfemata, s. r. o. Iuventa