Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000903
29 209,00 € Obcianske zdruzenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-61-2011-R3
29 200,00 € KERIC, o. z. IUVENTA
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA105-002286
Doplnená
29 195,00 € EduEra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001678
29 130,00 € Nadácia Krajina harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001376
29 100,00 € Gastronomický spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. Február 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA347-001970
Doplnená
29 070,00 € Európsky Dialóg IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-31-1-2013-R2
29 068,00 € Osvetové centrum Rómov, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA105-001612
29 060,00 € Slovenský skauting 37. zbor Fatran Martin IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001688
Doplnená
29 060,00 € Občianske združenie Innovus IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000227
28 875,00 € Pospolitosť pre harmonický život IUVENTA
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-KA105-002082
28 810,00 € Youth Europa Slovakia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
26. August 2020
Zmluva č. IU/2020/20024
IU/2020/20024
Doplnená
28 810,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Športový klub plávania a potápania Žralok, o.z.
13. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA105-002568
Doplnená
28 772,00 € S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Máj 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-11-E5-2012-R1
28 685,00 € Neformálna skupina "Liptovium" zastúpená Pavlom Scheerom IUVENTA
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000259
28 665,00 € Združenie mladých Rómov IUVENTA
11. November 2019
ZMLUVA č. IU/2019/70167 o poskytovaní servisu a údržby tlačiarenských zariadení
IU/2019/70167
28 656,00 € Bimedia group s. r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000038762
28 601,00 € Pospolitosť pre harmonický život IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA105-000464
28 542,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA105-001539
28 505,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000809
28 504,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže