Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2011
Zmluva o dielo
IU/2011/50009
149 609,20 € Gratex International, a.s. IUVENTA
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-ESC11-002047
147 562,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. November 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002511
Doplnená
147 374,00 € AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. Júl 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA205-001326
147 224,00 € YouthWatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. September 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA205-001481
144 282,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10. Jún 2022
Dohoda o grante na podporu Európskeho roku mládeže 2022
IU/2022/70094
143 089,00 € European Commission IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-KA205-002174
Doplnená
140 339,00 € Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA205-000608
139 604,00 € Centrum pre interkultúrny dialóg IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA205-001532
Doplnená
139 531,00 € Agentúra pre rozvoj Gemera IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA220-YOU-000028653
135 665,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA125-001630
Doplnená
134 638,00 € Ekumenická rada cirkví v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002367
Doplnená
134 576,00 € Od emócií k poznaniu, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000049311
133 895,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002312
Doplnená
133 252,00 € Európsky Dialóg IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Január 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2016-3-SK02-KA205-001203
Doplnená
131 907,00 € Od emócií k poznaniu, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002592
131 219,00 € EduEra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. September 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA205-001060
Doplnená
130 660,00 € MVO PROXIMA* IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA205-002721
Doplnená
130 145,00 € Mládež ulice IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. December 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70152
123 868,57 € Sport Hoteling spol. s.r.o., prevádzka: Hotel Športcentrum Bojnice IUVENTA
22. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA220-YOU-000028866
Doplnená
119 462,00 € Youth for Equality IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže