Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-3-SK02-KA105-000397
Doplnená
30 155,00 € Euro-project youth group IUVENTA
18. Júl 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001305
30 080,00 € S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000008716
30 050,00 € Youthwatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2011
Mandátna zmluva
IU/2011/70024
30 000,00 € Centrum dobrovoľníctva IUVENTA
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-ESC11-002042
Doplnená
29 964,00 € Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000039040
29 892,00 € Otvorená Hra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001780
29 870,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-51-E7-2013-R2
29 775,00 € Stredisko ekologickej výchovy Dub, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
15. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA105-002712
Doplnená
29 723,00 € Štúdio Zážitku - Outward Bound Slovensko o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. Júl 2019
Zmluva č. IU/2019/20013
IU/2019/20013
Doplnená
29 580,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Športový klub plávania a potápania Žralok, o.z.
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA105-002268
Doplnená
29 455,00 € SYTEV IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-ESC11-002696
Doplnená
29 423,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001634
Doplnená
29 410,00 € Thalia Teatro IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001249
29 350,00 € MLADIINFO SLOVENSKO IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002415
Doplnená
29 350,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-KA105-002104
29 345,00 € EduEra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000807
29 340,00 € EDU 4 U IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA105-002340
Doplnená
29 320,00 € SAPLINQ, O.Z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4. Február 2016
Special Effects-Simplicity, Depth And Nature-Based Methods In Youth Work
2015-3-SK02-KA105-000658
29 275,00 € Play It Big IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA105-001590
Doplnená
29 260,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže