Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002549
Doplnená
31 058,30 € Protect work IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-000066
30 980,00 € Slovenský skauting IUVENTA
26. August 2020
Zmluva č. IU/2020/20026
IU/2020/20026
Doplnená
30 960,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Martina Maheľová - Plávanie jednoducho, s r.o.,
18. Marec 2016
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
IU/2016/10001
30 943,00 € Ľubomír Krajčír - TAURUS FITNESS Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
11. Júl 2019
Zmluva č. IU/2019/20011
IU/2019/20011
Doplnená
30 840,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Martina Maheľová - Plávanie jednoducho, s r.o.
30. Máj 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-7-2012-R1
30 705,00 € ART KRUH – Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie, o. z. IUVENTA
1. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-1-SK02-ESC11-002003
30 640,00 € Youth for Equality IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. Apríl 2012
Mandátna zmluva
IU/2012/70046
Doplnená
30 600,00 € IMPROVE S&E s.r.o. IUVENTA
13. Apríl 2012
Mandátna zmluva
IU/2012/70045
Doplnená
30 600,00 € SKok, s r.o. IUVENTA
18. August 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001017
30 596,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002416
Doplnená
30 580,00 € STEFANI n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Apríl 2015
Zmluva o dielo
IU/2015/50001
30 568,30 € GALLAX, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Január 2016
Anti-bias approach in local youth work
2015-3-SK02-KA105-000713
30 558,00 € Saplinq IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA347-001505
30 520,00 € Silnejší-slabším IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001263
Doplnená
30 505,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Január 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2016-3-SK02-KA105-001174
30 440,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2022
GRANT AGREEMENT Project 101079641 — Youth Wiki IUVENTA-SK
IU/2022/70058
30 416,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže European Education and Culture Executive Agency
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-3-SK02-KA105-000392
Doplnená
30 300,00 € Saplinq IUVENTA
2. September 2021
Zmluva č. IU/2021/20004
IU/2021/20004
Doplnená
30 280,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Martina Maheľová - Plávanie jednoducho, s r.o.,
3. November 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA152-YOU-000019973
Doplnená
30 165,00 € Bodrung IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže