Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA105-001524
Doplnená
33 604,00 € YMCA MZ Nitra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-51-1-2013-R2
33 581,00 € Manageria, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
6. September 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001821
33 500,00 € Inspiromax, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA347-000618
33 480,00 € ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Január 2012
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
IU/2011/70190
Doplnená
44 834,40 € SIA – SecurityIndustryAuthority s.r.o. IUVENTA
5. Január 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001053
33 142,00 € Centaurus, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-3-SK02-KA105-000383
33 110,00 € Miestne združenie YMCA Nesvady IUVENTA
27. September 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-49-2013-R2
33 075,00 € ART KRUH - Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
14. August 2017
GRANT AGREEMENT BETWEEN THE BENEFICIARY AND THE PARTNER FRAMEWORK AGREEMENT NUMBER -2016-NAHRE-SK amendment No. 01
IU/2017/70047
33 030,00 € ARCHIMEDES FOUNDATION IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA105-000636
Doplnená
32 992,00 € DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Január 2016
Tradičný gazdovský dvor
2015-3-SK02-KA105-000728
32 832,00 € Centaurus IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001857
32 780,00 € Pôtoň IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-000250
32 770,00 € Edukácia@Internet IUVENTA
20. September 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA347-001004
Doplnená
32 645,00 € Rómsky vzdelávací spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000012680
32 589,00 € Pospolitosť pre harmonický život IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-000219
32 565,00 € DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie IUVENTA
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002424
Doplnená
32 540,00 € Thalia Teatro IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044825
32 503,00 € Centrum voľného času IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Január 2014
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-99-2013-R3
Doplnená
32 411,00 € Nadácia BADEN-POWELLA IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
8. Júl 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-ESC11-002069
Doplnená
32 365,00 € Expression o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže