Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001636
Doplnená
35 400,00 € TK DANUBE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2016
Zmluva o dielo
IU/2016/50001
35 381,40 € NITRATHERM, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Február 2015
Zmluva na poskytnutie služby
IU/2015/70012
35 054,38 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000037879
35 048,00 € Rómske Srdcia - Romane Jíle IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001451
Doplnená
34 906,00 € A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001297
Doplnená
34 865,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Jún 2014
Čiastkova zmluva k Rámcovej dohode
IU/2014/70082
Doplnená
34 822,63 € Aliter Technologies, a.s. Iuventa
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA154-YOU-000020688
34 548,00 € Nitrianska krajská rada mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA105-002611
Doplnená
34 475,00 € Otvorená Hra o. z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA105-000467
Doplnená
34 442,00 € Človek v tísni, o.p.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
IU/2015/50002
34 245,50 € Leonardo s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-28-2013-R1
34 236,00 € KERIC, o. z. IUVENTA
22. November 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA347-000993
Doplnená
34 200,00 € Divé maky, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Január 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2016-3-SK02-KA105-001158
Doplnená
34 050,00 € Pospolitosť pre harmonický život IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA125-001741
34 004,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže - oblastné centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001768
33 950,00 € Slovenský skauting IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. August 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-57-2012-R2
33 761,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA
30. Máj 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-11-E8-2012-R1
33 759,00 € Neformálna skupina "Gymkáči" zastúpená Zuzanou Szmolkovou IUVENTA
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-002019
33 715,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. Január 2014
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-92-2013-R3
33 710,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii