Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA105-002578
Doplnená
36 815,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. Február 2013
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
IU/2013/70011
36 792,00 € SIA – Security Industry Authority s.r.o. IUVENTA
30. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001867
36 730,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001734
Doplnená
36 517,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA347-002377
Doplnená
36 334,00 € Youth for Equality IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001858
Doplnená
36 310,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001241
Doplnená
36 249,00 € E@I Združenie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-ESC11-002426
36 200,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
3. Marec 2021
DOHODA O GRANTE pre: projekt v rámci programu EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY
2020-3-SK02-ESC21-002719
36 140,80 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-13-E17-2011-R5
36 052,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť IUVENTA
1. Marec 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IU/2012/70001
36 000,00 € ZSE Energia, a.s. IUVENTA
18. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001387
Doplnená
35 913,00 € Miestne združenie YMCA Nesvady IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000039078
35 867,00 € S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. August 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-39-2012-R2
35 790,00 € KERIC, o. z. IUVENTA
8. September 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA105-000611
35 720,00 € Orbis Institute IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí služby
IU/2012/70010
35 674,70 € Inštitút pre verejnú správu IUVENTA
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-ESC11-002052
35 650,00 € Spoločenstvo Evanjelickej Mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000856
35 640,00 € Elpis IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA105-001541
Doplnená
35 517,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Marec 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-13-E5-2012-R3
35 501,00 € Centrum pre európske záležitosti, o. z. IUVENTA