Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-ESC11-002213
39 300,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA105-000579
Doplnená
39 205,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Február 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-002013
39 195,00 € Change Your Self IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-1-SK02-KA105-001233
39 084,00 € Kalvársky fond IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. August 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002423
Doplnená
38 622,00 € MVO Proxima* IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Marec 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-7-2011-R1
38 327,00 € Nadácia BADEN - POWELLA (NBP) IUVENTA
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001796
38 315,00 € Občianske združenie Innovus IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Marec 2014
Ramcova dohoda na poskytnutie služieb
IU/2014/70028
Doplnená
38 310,04 € Škola v prírode Moravský Svätý Ján IUVENTA
30. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA105-001403
38 215,00 € YouthWatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA205-000920
38 170,00 € Rada mladeze Slovenska IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby, zabezpečenie ubytovania, stravovania a nájom konferenčných miestností
IU/2013/70013
38 139,00 € A Premium Services, s.r.o. IUVENTA
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA151-YOU-000008242
38 100,00 € Keric IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA347-002516
Doplnená
37 800,00 € Silnejší slabším o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Jún 2012
Mandátna zmluva
IU/2012/70068
37 500,00 € Monika Belková IUVENTA
16. Marec 2020
Rámcová dohoda č. IU/2020/70059 o zabezpečení reklamných a propagačných predmetov s potlačou na rok 2020
IU/2020/70059
37 464,65 € Jozef Stracenský - DAJS IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000045010
37 324,00 € Truc sphérique IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA105-000526
37 319,00 € Centaurus o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Január 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2016-3-SK02-KA105-001142
37 213,00 € Vysokoškolské združenie Cesta IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA205-000884
37 120,00 € AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA105-001586
37 060,00 € Cardio Youngs IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže