Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-000059
Doplnená
41 415,00 € Človek v tísni o.p.s. IUVENTA
18. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-14-2013-R1
41 400,00 € Alter Nativa, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
1. Február 2019
Dohoda o grante
Ružová dolina 6, Bratislava 821 08
41 380,00 € Od emócií k poznaniu, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA347-001971
Doplnená
41 380,00 € Od emócií k poznaniu, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-24-2012-R1
41 069,00 € Nadácia Baden - Powella IUVENTA
18. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-18-2013-R1
41 026,00 € Únia detí a mládeže, o. z. IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
30. Máj 2012
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-31-E9-2012-R1
40 931,00 € ART KRUH – Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie, o. z. IUVENTA
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000037745
Doplnená
40 440,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. Máj 2012
Zmluva o poskytovaní strážnej služby
IU/2012/70073
40 381,05 € SIA – SecurityIndustryAuthority s.r.o. IUVENTA
18. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-25-2013-R1
40 280,00 € Nadácia Baden-Powella IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA105-001574
40 195,00 € Centrum pre európsku politiku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001795
39 930,00 € Občianske združenie Innovus IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA105-002551
Doplnená
39 890,00 € Slovenský skauting 3. Zbor Aničky a Borivoja Uhrových Kežmarok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001771
Doplnená
39 880,00 € Thalia Teatro IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001782
Doplnená
39 840,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA105-000554
39 780,00 € Youth Empowerment in a European Society IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001888
Doplnená
39 580,40 € E@I IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-ESC11-002165
Doplnená
39 555,00 € Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002557
Doplnená
39 400,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002405
Doplnená
39 360,00 € INNONET n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže