Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-ESC11-002457
Doplnená
43 438,00 € Združenie Slatinka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. August 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001085
Doplnená
43 358,00 € Saplinq IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby, zabezpečenie stravovania, ubytovania a nájom konferenčných miestností
IU/2013/70014
43 313,86 € Kamenný mlyn Vajarský, s.r.o IUVENTA
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí služby, zabezpečenie stravovania, ubytovania a nájom konferenčných miestností
IU/2013/70015
43 233,00 € SYRMEX International, s.r.o. IUVENTA
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000037660
Doplnená
43 102,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
IU/2013/70007
42 976,20 € MATR-SK, s.r.o. IUVENTA
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002510
Doplnená
42 774,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
IU/2013/70005
42 766,50 € Bardejovské kúpele, a.s. IUVENTA
8. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA105-000449
42 627,00 € Nadácia Baden-Powella IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-1-SK02-ESC11-001992
Doplnená
42 555,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. Január 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2016-3-SK02-KA347-001122
42 525,00 € ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA347-002723
42 485,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
IU/2013/70006
42 384,60 € Welcome, s.r.o. IUVENTA
22. Január 2016
Think Globally, Do Business Locally
2015-3-SK02-KA105-000735
42 325,00 € S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA347-002618
Doplnená
41 910,00 € Pomáhame druhým, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. Január 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA347-000331
41 804,00 € ZDRUZENIE INFORMACNYCH A PORADENSKYCH CENTIER MLADYCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE IUVENTA
18. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-13-E2-2013-R1
41 760,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii
20. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-2-SK02-KA105-000564
41 500,00 € ZK IMA Pčolka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Marec 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-13-E6-2012-R3
41 472,00 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n. o. IUVENTA
22. Január 2016
Zmeň seba - zmeníš svet
2015-3-SK02-KA347-000733
41 450,00 € Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej Republike IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže