Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-SK02-KA347-000256
Doplnená
47 640,00 € CEP - Centrum pre európsku politiku IUVENTA
7. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044781
47 464,00 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-002015
Doplnená
47 061,00 € V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Február 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-001929
Doplnená
47 020,00 € Cardio Youngs IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-1-SK02-KA105-000926
Doplnená
46 968,00 € V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA347-001580
Doplnená
46 815,00 € Asociácia krajských rád mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA347-001526
46 800,00 € Zduženie Informačných a poradenských centier mladých v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001789
Doplnená
46 700,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA105-002638
46 501,00 € Tatra Youth Group IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA105-000454
46 394,00 € Občianske združenie STOPY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA105-001618
46 225,00 € SAPLINQ IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002569
Doplnená
45 905,00 € YOUTHFULLY YOURS SK IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. November 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-ESC51-VTJ-000037514
45 550,00 € S láskou pre radosť IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. November 2019
Zmluva č. IU/2019/70164 o poskytnutí služieb zimnej údržby
IU/2019/70164
45 108,00 € Maschinenring Slovensko s.r.o., IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-KA105-002160
Doplnená
44 501,00 € SYTEV IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA105-002342
Doplnená
44 355,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj Mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001814
44 170,00 € Občiansky spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA105-001694
44 070,00 € S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Júl 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK01-KA347-002123
Doplnená
43 623,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Jún 2018
Dohoda o grante
2018-1-SK02-KA205-001754
43 590,00 € YouthWatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže