Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
IU/2012/70129
198 000,00 € SATUR TRAVEL a.s. IUVENTA
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-KA205-002078
Doplnená
195 215,00 € Rada mládeže Slovenska IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-1-SK02-KA105-000274
192 545,00 € TENENET o. z. IUVENTA
8. September 2014
Rámcová komisionárska dohoda
IU/2014/70100
190 615,90 € Edenred Slovakia, s.r.o. IUVENTA
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000049864
187 697,00 € SAPLINQ, O.Z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-3-SK02-KA135-001502
Doplnená
182 020,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002563
Doplnená
171 737,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA205-002731
166 918,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA205-001962
Doplnená
166 637,00 € V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA135-001557
Doplnená
165 217,00 € Človek v ohrození, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA205-001930
Doplnená
164 890,00 € Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. August 2015
Zmluva o poskytnutí grantu
2015-1-SK02-KA205-000519
163 773,00 € Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. August 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-ESC11-002414
Doplnená
163 410,00 € KERIC IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA205-002695
Doplnená
162 805,00 € Saplinq, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-KA205-002186
160 670,00 € YouthWatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA227-YOU-002746
Doplnená
159 337,00 € Fashion Revolution Slovakia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Jún 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-KA205-002145
Doplnená
155 480,00 € Nezisková organizácia EPIC IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Marec 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA205-000412
Doplnená
155 186,00 € Challengest s.r.o. IUVENTA
20. Apríl 2021
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA227-YOU-002733
152 340,00 € Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10. Február 2020
ZMLUVA O DIELO
IU/2020/50001
150 399,60 € Technichlad, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže