Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
366/2024
0,00 € Bracco Imaging S.p.A Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Jún 2024
Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex
381/2024
72 000,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Marec 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.130/2024
156/2024
0,00 € AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Apríl 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.178/2024
178/2024
0,00 € Takeda Pharma A/S Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Apríl 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.160/2024
160/2024
0,00 € Pfizer Europe MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Apríl 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.169/2024
169/2024
0,00 € ADVANZ PHARMA Limited Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 351/2024
351/2024
70 000,00 € MUDr. Janka Kubišová Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 354/2024
354/2024
70 000,00 € Hospitale, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 353/2024
353/2024
70 000,00 € MEDITUR s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 347/2024
347/2024
70 000,00 € FRAN MED s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 352/2024
352/2024
70 000,00 € GaMedic s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 355/2024
355/2024
70 000,00 € Kaduceus, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Máj 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
288/2024
0,00 € Abigo Medical AB Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
252/2024
1 392,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Mária Jančinová PhD.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
340/2024
416,40 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Monika Ciferská
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
289/2024
1 440,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Némethová dipl.f.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
264/2024
2 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Ľudmila Barnová
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
294/2024
1 862,76 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Katarína Medlová
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
259/2024
907,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Mária Gazdová
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
292/2024
780,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Kristína Spálová