Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 500/2023
500/2023
432,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Vivien Baginová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 498/2023
498/2023
1 755,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Sirotová Monika
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 794/2023
794/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kaločaiová Lucia
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 917/2023
917/2023
425 112 448,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.758/2023
758/2023
87 334,60 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hospic Milosrdných sestier
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
833/2023
48 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS Zdravie s.r.o.
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 504/2023
504/2023
1 320,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Jana Tverdáková
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 537/2023
537/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Hýllová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 540/2023
540/2023
1 074,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Daniela Polačeková
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 797/2023
797/2023
960,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Loulová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 795/2023
795/2023
960,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Alena Drahošová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 801/2023
801/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Soňa Sabolová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 796/2023
796/2023
1 572,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Karin Križanová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 568/2023
568/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Jana Ližičiarová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 798/2023
798/2023
960,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Eva Jurigová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 426/2023
426/2023
600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Oľga Gajdulová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 433/2023
433/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Katarína Hrmová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 436/2023
436/2023
1 260,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Hamzová
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.767/2023
767/2023
87 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
769/2023
46 522,01 € Ministerstvo zdravotníctva SR Arcidiecézna charita Košice