Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/23/2019
0229/2019-D3
0,00 € Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/19/2021
0761/2021-D1
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2022
0003/2022-D1
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/002
0102/2024
6 545 590,44 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0041/2024
7 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0042/2024
7 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0043/2024
7 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Február 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0044/2024
7 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0137/2023
852 012,00 € Sports Web Agency s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0136/2023
753 429,40 € EDUTEAM s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0033/2024
973 728,00 € Obec Kostolná pri Dunaji Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
0106/2024
53 702,40 € BELLIFER s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0059/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0027/2024
0,00 € Obec Kočovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/361/2018
0956/2018-D3
0,00 € Univerzitný inštitút ekonomických a právnych vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/355/2018
0918/2018-D4
0,00 € Národné centrum telemedicínskych služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/49/2018
0182/2018-D4
0,00 € E@I Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/102/2020
0489/2020-D4
0,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/65/2019
0413/2019-D2
0,00 € Základná škola Jelenecká 72 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/188/2018
0590/2018-D2
0,00 € Základná škola s materskou školou Staškov 502 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/5/2020
0304/2020-D2
0,00 € Gymnázium Juraja Fándlyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR