Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/310/2018
0826/2018-D2
0,00 € ASIT, o. z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/21/2021
0771/2021-D1
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020
0912/2020-D4
0,00 € Spojená škola, Jarmočná, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0151/2024
82 536,60 € OREO, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Janovce
/0057/2024
363 282,95 € Obec Janovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Ruská Nová Ves
/0056/2024
832 415,95 € Obec Ruská Nová Ves Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Budimír
/0064/2024
810 864,02 € Obec Budimír Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva č. /0060/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0060/2024
1 561 067,78 € Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva č. /0054/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0054/2024
365 735,15 € JEDEN RODIČ, n. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0126/2024
360 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0127/2024
28 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0128/2024
10 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0150/2024
44 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Pata
/0065/2024
868 138,94 € Obec Pata Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0058/2024
163 578,78 € Obec Medzibrodie nad Oravou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0059/2024
973 728,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Beňadovo
/0055/2024
775 866,80 € Obec Beňadovo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0063/2024
2 900 509,73 € Obec Špačince Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0054/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Dohňany
/0049/2024
0,00 € Obec Dohňany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0798/2023/SPZV zo dňa 06. 12. 2023 o poskytnutí dotácie v roku 2023
0125/2024
0,00 € Impact Games Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR