Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0059/2024
973 728,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Beňadovo
/0055/2024
775 866,80 € Obec Beňadovo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0063/2024
2 900 509,73 € Obec Špačince Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0054/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Dohňany
/0049/2024
0,00 € Obec Dohňany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Apríl 2024
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0798/2023/SPZV zo dňa 06. 12. 2023 o poskytnutí dotácie v roku 2023
0125/2024
0,00 € Impact Games Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
8. Február 2024
Zmluva o dodávke elektrickej energie 4203/2024
0108/2024
401 035,71 € MAGNA ENERGIA a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/004
0118/2024
9 882 332,14 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26. Marec 2024
Zmluva o partnerstve
0129/2024
1 366 608,60 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0933/2023
22 028 613,36 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26. Marec 2024
Dohoda o splátkach
0145/2018 - DOS
9 589,87 € ASAP GROUP +, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0046/2024
3 476 961,42 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0047/2024
455 520,70 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
0121/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
22. Marec 2024
Zmluva č. /0037/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0037/2024
194 400,00 € SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Marec 2024
Zmluva č. /0038/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0038/2024
301 712,08 € Materské centrum Meduška Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Marec 2024
Zmluva č. /0039/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0039/2024
492 481,20 € SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Marec 2024
Zmluva č. /0040/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0040/2024
324 804,48 € Spoločný sen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Marec 2024
Zmluva č. /0045/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0045/2024
471 222,48 € Gaštanový koník Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Kontrakt č. 1/2024
0124/2024
11 479 962,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0052/2024
176 976,08 € Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR