Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti vzdelávania
0131/2024
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode k poskytovaniu záhradníckych prác č. 0668/2021
0152/2024
0,00 € zares, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0078/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0066/2024
0,00 € Obec Cífer Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0061/2024
9 882 641,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0062/2024
803 119,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
DODATOK č. 3 k Dohode o poskytovaní súčinnosti
0117/2024
0,00 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0068/2024
431 026,80 € Obec Malý Lapáš Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/310/2018
0826/2018-D2
0,00 € ASIT, o. z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/21/2021
0771/2021-D1
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020
0912/2020-D4
0,00 € Spojená škola, Jarmočná, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0151/2024
82 536,60 € OREO, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Janovce
/0057/2024
363 282,95 € Obec Janovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Ruská Nová Ves
/0056/2024
832 415,95 € Obec Ruská Nová Ves Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Budimír
/0064/2024
810 864,02 € Obec Budimír Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva č. /0060/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0060/2024
1 561 067,78 € Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Zmluva č. /0054/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0054/2024
365 735,15 € JEDEN RODIČ, n. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0126/2024
360 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0127/2024
28 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0128/2024
10 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0150/2024
44 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR