Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Dohoda o prechode práv a povinností uzatvorená podľa § 40ao ods. 3 a 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 7/2024 Z. z.
0115/2024
0,00 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9. Február 2024
Kontrakt č. 1/2024 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Domovom speváckeho zboru slovenských učiteľov na rok 2024
0114/2024
524 977,00 € Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v roku 2024
0111/2024
1 095 037,00 € Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2024
Zmluva k servisnej činnosti a prevádzky plynových kotolní v správe MŠVVaŠ SR
0112/2024
66 026,88 € EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0011/2024
767 500,26 € Základná škola s materskou školou Vavrečka 204 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D4
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Február 2024
Zmluva o výpožičke
0103/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
0053/2024
10 557,60 € HOPIN, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0105/2024
700 840,00 € Slovenská asociácia univerzitného športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0724/2023/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0110/2024
0,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/26/2021
0818/2021-D1
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/151/2018
0424/2018-D1
0,00 € Nadácia Mojmír Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2020
0270/2020-D4
0,00 € Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2018
0855/2018-D3
0,00 € Akadémia verejnej správy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/164/2020
0641/2020-D4
0,00 € AGNITIO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0101/2024
2 638 995,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0007/2024
347 760,00 € Obec Bitarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na rok 2024
0095/2024
20 000 000,00 € Fond na podporu športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0096/2024
1 507 997,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0100/2024
659 390,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR