Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/328/2018
0863/2018-D2
0,00 € Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí štipendijnej podpory
0181/2024
27 000,00 € College of Europe Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačných systémov
0175/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
0176/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
0130/2024
9 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj; Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0008/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Uhrovec
/0087/2024
0,00 € Obec Uhrovec Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Stredná odborná škola informačných technológií
/0092/2024
43 213,91 € Stredná odborná škola informačných technológií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0069/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Sady nad Torysou
/0093/2024
0,00 € Obec Sady nad Torysou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0061/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Ostrovany
/0094/2024
0,00 € Obec Ostrovany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Dohoda o splátkach a o odklade plnenia
0935/2019-DOS
2 538,87 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0160/2024
100 612,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0161/2024
196 834,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0088/2024
1 024 290,89 € Obec Zborov nad Bystricou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0089/2024
180 000,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0091/2024
381 286,30 € Obec Dolný Hričov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0090/2024
140 631,09 € Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0079/2024
290 252,90 € Obec Čakanovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0051/2024
1 217 146,44 € Alfa Help o.z. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0084/2024
177 630,11 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0081/2024
1 062 449,52 € Obec Jánovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR