Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0081/2024
1 062 449,52 € Obec Jánovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
30. Apríl 2024
Servisná zmluva o poskytovaní systémovej, aplikačnej podpory a rozvoja Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy (IS SOFIA)
0182/2024
12 759 984,00 € Eviden Slovakia s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Lomnička
/0082/2024
235 524,00 € Obec Lomnička Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Apríl 2024
Zmluva č. 0173/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja programu Eurostars 3 v rámci Európskeho partnerstva Inovatívne MSP
0173/2024
433 248,00 € Novo s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Apríl 2024
Zmluva č. 0172/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja programu Eurostars 3 v rámci Európskeho partnerstva Inovatívne MSP
0172/2024
441 312,00 € HOFITECH s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
25. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja Spoločného programu EÚ a členských krajín Eurostars 2 č. 0800/2021 zo dňa 26.10.2021
0155/2024
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
25. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní údajov
0177/2024
0,00 € Centrum právnej pomoci Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
0174/2024
350 200,00 € Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2024
0159/2024
66 400,00 € Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0071/2024
9 899 674,20 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0075/2024
180 000,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0075/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Cífer
/0069/2024
0,00 € Obec Cífer Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní údajov z a do registra fyzických osôb uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 23a - 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
0179/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0070/2024
5 172 057,36 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Apríl 2024
Dohoda o poskytovaní údajov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
0154/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Laškovce
/0073/2024
57 750,00 € Obec Laškovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Vlkovce
/0074/2024
97 679,11 € Obec Vlkovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SOŠ gastronómie a služieb Prešov
/0076/2024
180 000,00 € Stredná odborná škola gastronómie a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Apríl 2024
Kontrakt č.1/2024 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na rok 2024
0158/2024
13 678 768,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0157/2024
300 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR