Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0166/2024
1 600,00 € Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0168/2024
1 300,00 € Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0169/2024
93 600,00 € Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0170/2024
13 382,00 € Vysoká škola manažmentu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0171/2024
43 350,00 € Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0086/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0067/2024
0,00 € OZ Vyrovnávanie šancí Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0081/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0077/2024
0,00 € Detstvo deťom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0082/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0078/2024
0,00 € Cesta von Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0100/2024
24 209 959,95 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0105/2024
698 947,87 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0197/2024
3 868 480,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0198/2024
1 286 466,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0194/2024
854 323,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0204/2024
309 558,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0201/2024
715 742,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0196/2024
612 822,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0202/2024
639 871,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0188/2024
325 037,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0205/2024
2 328 668,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0191/2024
2 306 724,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR