Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2015
Zmluva o financovaní
1032/2015
29 411 765,00 € SZRB Asset Management, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Február 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022004701
0133/2015
29 409 468,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022004701 zo dňa 18. februára 2015
0814/2015
29 375 834,92 € Úrad vlády SR; Ministerstvo financií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. December 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022004701 zo dňa 18. februára 2015
0922/2015
29 306 293,47 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0755/2014
29 280 333,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0007/2024
28 957 787,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Január 2017
Zmluva č. 0012/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0012/2017
28 806 983,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0211/2014
28 387 075,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0029/2020
28 195 214,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0766/2014
28 080 800,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016 č. 0001/2016
0001/2016
28 045 852,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPV/33/2013
0216/2013
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Júl 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPV/33/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0216/2013-D1
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. November 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPV/33/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0216/2013-D2
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2013
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPV/33/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0216/2013-D3
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2014
Dodatok č. 5 k zmluve č. OPV/33/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0216/2013-D5
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Máj 2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/33/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0216/2013-D6
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2015
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/33/2013
0216/2013-D7
27 993 607,83 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0166/2015
27 971 778,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Jún 2015
Dodatok č. 1 zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0416/2013-D1
27 610 089,88 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR