Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/1/2017
0379/2017-D5
33 259 712,11 € Centrum vedecko technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0004/2017
32 718 837,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2018
Zmluva č. 0045/2018 o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0045/2018
32 515 166,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2018
Zmluva č. 0078/2018 o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0078/2018
32 459 473,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018 č. 0160/2018 č. 0161/2018
0161/2018
32 298 167,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0010/2024
31 989 030,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Február 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2016
0747/2016-D6
31 711 257,73 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Marec 2021
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/1/2016
0747/2016-D7
31 711 257,73 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. zmluvy OPVaV/12/2013
0457/2013
31 136 177,45 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Október 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPVaV/12/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0457/2013-D1
31 136 177,45 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Február 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/12/2013
0457/2013-D2
31 136 177,45 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Jún 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/12/2013
0457/2013-D4
31 136 177,45 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0158/2015
30 935 455,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
1066/2015
30 891 254,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0013/2024
30 287 841,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Február 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0120/2017
0120/2017
29 882 756,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. November 2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2017
0120/2017-D1
29 882 756,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Máj 2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2017
0120/2017-D4
29 877 073,16 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Máj 2018
Dodatok č. 2 k zmluve nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2017
0120/2017 D2
29 877 073,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2017
0120/2017-D3
29 877 073,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR