Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0011/2021
37 277 898,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0055/2022
37 249 308,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/2/2019
1205/2019
36 965 888,06 € Centrum vedecko- technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Marec 2016
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/11/2013
0417/2013-D6
36 697 825,97 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0165/2022
36 249 673,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2016
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/4/2013
0204/2013-D6
36 191 394,88 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0064/2022
36 081 766,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 0286/2024
0286/2024
35 548 521,00 € 3152 s. r. o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
9. Február 2016
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/8/2013
0374/2013-D5
35 013 230,17 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2019
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
0131/2019
34 552 339,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2019
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
0123/2019
34 257 245,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2019
Z M L U V A
0002/2019
34 255 305,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0747/2016
0747/2016
33 626 257,73 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Jún 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2016
0747/2016-D1
33 626 257,73 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0747/2016-D2
33 626 257,73 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2019
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0747/2016-D3
33 626 257,73 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2019
Z M L U V A
0011/2019
33 434 202,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2018
Zmluva č. 0170/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0170/2018
33 430 198,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/1/2017
0379/2017-D3
33 259 712,11 € Centrum vedecko – technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/1/2017
0379/2017-D4
33 259 712,11 € Centrum vedecko technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR