Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/8/2013
0374/2013
39 648 903,64 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Február 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPVaV/8/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0374/2013-D3
39 648 903,64 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Jún 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/8/2013
0374/2013-D4
39 648 903,64 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. August 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. zmluvy OPVaV/14/2013
0565/2013
39 539 681,70 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPVaV/14/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0565/2013-D1
39 539 681,70 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Júl 2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/14/2013
0565/2013-D2
39 539 681,70 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0123/2020
39 529 315,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1039/2011
39 423 760,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0210/2014
39 102 117,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0950/2012
38 993 318,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0139/2011
38 957 862,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Máj 2013
Zmluva č. OPVaV/11/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0417/2013
38 882 192,69 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0170/2015
38 829 443,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016 č. 0003/2016
0003/2016
38 629 133,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0771/2014
38 620 562,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0156/2022
38 537 742,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Marec 2016
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/9/2013
0405/2013-D7
37 516 923,03 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Apríl 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPVaI/NP/1/2017
0379/2017-D2
37 500 365,50 € Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0966/2013
37 466 139,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0105/2021
37 464 935,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR