Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0037/2020
41 003 744,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0114/2020
40 666 302,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0028/2020
40 514 353,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2018
Zmluva č. 0169/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0169/2018
40 293 713,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0002/2021
40 052 234,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2019
Z M L U V A
0010/2019
40 045 634,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0003/2017
40 017 092,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Máj 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPVaV/3/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0205/2013-D01
39 993 517,64 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/3/2013
0205/2013
39 993 517,63 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. September 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPVaV/3/2013
0205/2013-D2
39 993 517,63 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Február 2014
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPVaV/3/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0205/2013-D3
39 993 517,63 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. OPVaV/3/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0205/2013-D4
39 993 517,63 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Júl 2015
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPVaV/3/2013
0205/2013-D5
39 993 517,63 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2018
Zmluva č. 0080/2018 o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0080/2018
39 937 363,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/4/2013
0204/2013
39 918 730,48 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0096/2021
39 901 646,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: OPVal/NP/1/2017, registračné č. 0379/2017
0379/2017
39 867 503,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Október 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0379/2017-D1
0379/2017-D1
39 867 503,00 € Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Máj 2013
Zmluva č. OPVaV/9/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0405/2013
39 811 056,92 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPVaV/9/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0405/2013-D1
39 811 056,92 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR