Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0809/2013 zo dňa 19. 11. 2013
0738/2015
43 996 832,40 € DWC Slovakia a.s. ; DATALAN a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/4/2013
0204/2013-D1
43 610 141,62 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0925/2022
43 425 653,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CND2 zo dňa 1.12.2022
0773/2022
43 403 259,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0919/2022
42 359 808,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Máj 2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0204/2013-D3
42 019 716,29 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. September 2015
DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0204/2013-D5
42 012 166,95 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Október 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/9/2013
0405/2013-D2
41 906 375,70 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Január 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPVaV/9/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0405/2013-D3
41 906 375,70 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPVaV/8/2013
0374/2013-D1
41 735 688,04 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Október 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPVaV/8/2013
0374/2013-D2
41 735 688,04 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Júl 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0204/2013-D4
41 719 716,29 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Február 2013
Dodatok č.8 k zmluve č. OPV/17/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D8
41 156 561,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Október 2013
Dodatok č. 9 k zmluve č. OPV/17/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D9
41 156 561,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Júl 2014
Dodatok č. 10 k zmluve č. OPV/17/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D10
41 156 561,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Január 2015
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D11
41 156 561,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Marec 2015
Dodatok č. 12 k zmluve č. OPV/17/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D12
41 156 561,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Jún 2015
Dodatok č. 13 k zmluve č. OPV/17/2009 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D13
41 156 561,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0388/2017
0388/2017
41 150 000,00 € Centrum vedecko- technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2019
Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
0130/2019
41 007 370,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR