Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
/0144/2024
49 999 987,77 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0010/2021
49 864 864,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020
49 857 280,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0002/2024
49 841 421,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2013
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
0809/2013
47 976 000,00 € DWC Slovakia a.s. ; DATALAN a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0063/2022
46 605 514,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Október 2013
Zmluva o partnerstve
0755/2013
45 996 706,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0807/2013
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0602/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0437/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Máj 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra.2013
0328/2015
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Máj 2013
Zmluva o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022
0422/2013
45 000 000,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/11/2013
0417/2013-D1
44 222 323,06 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. zmluvy OPV/34/2013
0214/2013
43 999 015,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Február 2014
Dodatok č.1 k zmluve č. OPV/34/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D1
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. September 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPV/34/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D2
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPV/34/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D3
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Október 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D4
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/34/2013
0214/2013-D5
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2015
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0214/2013-D6
43 999 014,95 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR