Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0040/2020
27 483 431,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. December 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1031/2011
27 362 346,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0115/2020
27 352 586,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/10/2013
0416/2013-D2
27 299 071,25 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. August 2013
Zmluva o podmienkach poskytnutia dotácie na výstavbu Národného futbalového štadióna
0566/2013
27 200 000,00 € Národný futbalový štadión, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0818/2013
27 200 000,00 € Národný futbalový štadión, a. s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0949/2012
27 069 176,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0124/2011
27 056 909,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. zmluvy OPV/32/2013
0203/2013
26 980 236,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPV/32/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0203/2013-D1
26 980 236,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0126/2020
26 612 742,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0012/2024
26 502 910,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0914/2022
26 481 345,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Máj 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPVaV/16/2013
0817/2013-D1
26 315 229,63 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPVaV/16/2013
0817/2013-D2
26 315 229,63 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. September 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPVaV/16/2013
0817/2013-D4
26 315 229,63 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Júl 2017
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/16/2013
0817/2013-D5
26 315 229,63 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Február 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPVaV/5/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0340/2013-D2
26 308 960,30 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. OPVaV/5/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0340/2013-D5
26 308 960,30 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2017
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0340/2013-D7
0340/2013-D7
26 308 960,30 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR