Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
1071/2015
91 353 760,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0154/2015
90 332 246,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. December 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0750/2014
89 998 178,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. September 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/174/2020
0757/2020-D1
89 096 039,02 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0201/2014
87 178 106,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2016
Zmluva o financovaní č. 0949/2015
0949/2015
84 400 000,00 € SZRB Asset Management, a.s.; Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/174/2020
0757/2020
82 149 501,30 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0959/2012
81 386 262,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0957/2013
80 813 824,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1012/2011
80 565 025,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0136/2011
77 188 587,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0003/2024
75 013 502,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0924/2022
74 513 897,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0035/2020
70 581 866,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0103/2021
69 123 753,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0121/2020
68 916 709,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0009/2021
68 183 253,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0163/2022
66 757 793,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0062/2022
65 384 383,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Október 2018
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
0994/2018
64 428 186,14 € SWAN, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR