Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
15/37/052/326
45 900,00 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Február 2019
Dohoda č. 19/37/050/9 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 19/37/050/9
45 218,40 € TIMEO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7. Október 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 16/37/50j/NS/31
45 152,64 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. August 2022
Zmluva o dielo č. 135/137/2022
Zmluva o dielo č. 135/137/2022
45 030,66 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/12
44 929,50 € ZOYTEC, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. September 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1podľa § 54 ods. 1, písm.a) zák. č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 18/37/054/228
44 818,50 € HNL s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/054/33
44 818,50 € HNL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Október 2015
Dohoda o zebezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z
Dohoda č. 15/37/052/1080
44 772,00 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Október 2015
Dohoda č. 15/37/054/132-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt
15/37/054/132-ŠnZ
44 694,15 € Obec Varhaňovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
44 694,15 € Obec Varhaňovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
4. Marec 2020
Dohoda č. 20/37/054/145 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 20/37/054/145
44 619,06 € KELCOM International Košice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/044
44 534,88 € Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Február 2018
Dohoda č. 18/37/054/17-CnTP-A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 18/37/054/17-CnTP-A1
44 291,25 € Sangria,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54
Dohoda č.16/37/054/66
44 269,23 € Obec Ličartovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Január 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 5 k d.č.2015/46119/PO
44 234,40 € Prešovský samosprávny kraj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Október 2015
Dohoda o zebezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 15/37/052/1081
43 664,50 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/13
43 645,80 € Lilly enviro, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP“ zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-3“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/37/054/97
43 618,50 € Občianske združenie Novum castrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/156-ŠnZ
43 195,77 € TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2020
Dohoda č.20/37/060/222 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
20/37/060/222
43 155,60 € ZOM Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov