Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2015
52 835,00 € PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA PREŠOV Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/018 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/018
52 813,80 € Obec Liptovská Teplička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Február 2016
Dohoda č. 16/37/054/15-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Dohoda č. 16/37/054/15-ŠnZ
52 675,04 € Obec Fintice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. August 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z. z.
138/§50/PS/2014/ŠR
51 916,80 € H&AAiŠ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/149-ŠnZ
51 391,34 € Obec Medzany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/37/054/40
51 105,60 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Jún 2014
Dohooda o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kulturneho dedičstva v rámci národného projektu ,,Zapojenie nezamestnaných do obnovy kulturného dedičstva - 2" podľa § 54 ods.1 písm.a)zákona č.5/2004 Z.z.
12/hrady/2014/§54/PO
51 075,00 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/37/054/191
Doplnená
51 021,60 € Obec Žehňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/37/53G/12
Doplnená
51 013,92 € FEBA - ECO s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/55
50 868,00 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/2
50 857,56 € MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/7
50 857,56 € ZOYTEC, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2019
Dohoda č.19/37/060/208 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dohoda č. 19/37/060/208
Doplnená
50 719,84 € Bez bariér n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2015
Dohoda č. 15/37/054/29 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Dohoda č. 15/37/054/29
50 136,16 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2021
Dohoda č.21/37/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/37/53G/2
50 009,90 € MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Február 2020
Dohoda č. 20/37/054/101 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/37/054/101
49 989,75 € Mária Šimonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Október 2019
Dohoda č.19/37/53G/2 o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.19/37/53G/2
Doplnená
49 489,32 € SIPSTAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15. Júl 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
16/37/51A2/132
49 478,40 € KTL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Január 2017
Dodatok č. 3 k dohode č. 16/37/51A2/34 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dodatok č. 3 k dohode č. 16/37/51A2/34 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
49 478,40 € SANAS, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/109–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/109–CnTP-A3
Doplnená
49 114,87 € Arcidiecézna charita Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov