Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004.
Dohoda č. 18/37/054/60
58 712,40 € LEGCIN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Júl 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP XXXIV-2 podľa §54 zákona č.5/2004 z.z o službách zamestnanosti a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znenení neskorších predpisovl
17/XXXIV-2/2014/§54/PO/A1/PO
57 106,80 € CIPISEK art,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 15/37/50J/39
56 880,00 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/37/060/240
56 405,09 € EMI Europe s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/37/060/238
56 162,12 € NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Apríl 2024
Dohoda č. 2024/PO/007 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrov opatrovateľskú službu
2024/PO/007
56 114,40 € Mesto Giraltovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2018
Dohoda č. 18/37/050/17 o poskytnutí finančného príspekvu na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 18/37/050/17
56 069,28 € Peter Kaleja - DŽASTIN STAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2020
Dohoda č. 20/37/054/93 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2
Dohoda č.20/37/054/93
55 540,00 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/37/060/176
55 184,00 € NAŠE CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n. o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9. Október 2015
Dohoda č. 15/37/054/126-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt
15/37/054/126-ŠnZ
55 083,05 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. November 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.18/37/054/323
54 816,30 € Verejnoprospešné služby, spol. s.r.o. Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Marec 2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
16/37/052/417
54 331,20 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/034 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/034
53 955,72 € Mesto Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2020
Dohoda č.20/37/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.20/37/53G/2
Doplnená
53 656,42 € SIPSTAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Apríl 2017
Dohoda č. 17/37/054/10–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/10 – CnTP - A3
Doplnená
53 648,36 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/147-ŠnZ
53 532,48 € Obec Petrovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/133 - ŠnZ
53 391,36 € Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/039 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/039
53 384,76 € Obec Šarišské Dravce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/151-ŠnZ
53 293,08 € Obec Žehňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11. December 2020
Dohoda č. 20/37/54X/108 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm.
Dohoda č. 20/37/54X/108
53 174,16 € Výchova zdravej rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov