Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
191/2021
8 668,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Duslo, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o nájme, nebytové priestory
BB169/2021/0912001-Nzpk
78,96 € Ministerstvo obrany SR Dušan Jozef KURHAJEC
29.
November
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
19130PP60003/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky DV-Stav Zbehy s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123276_Z
42 021,71 € Š-live s.r.o Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
November
2021
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. EO_33-2011 zo dňa 01.04.2011
EO_33-2011
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Erika Hanusková
29.
November
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1740/2021 info
966,98 € Slovenská pošta, a. s. Eva Bacmaňáková
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. 06-08-200-2021
CRZ 6928-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Evanjelický a cirkevný zbor a.v. Záriečie
29.
November
2021
Darovacia zmluva
POZ 630/2021
0,00 € Slovenská lekárska spoločnosť, občianske združenie Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.
November
2021
Zmluva o zásadách a podmienkach vzájomného poskytovania zdravotnej starostlivosti
POZ 631/2021
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123280_Z
37 800,00 € SERVISUJEM, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122644_Z
25 798,80 € KORAKO plus, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
November
2021
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme zo dňa 11.01.2017
1585/2021
0,00 € AGAVE, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-140-02099
21-140-02099
5 000,00 € Rómska samospráva obce Plešivec Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-130-02129
21-130-02129
4 500,00 € Maják nádeje Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-420-02003
21-420-02003
3 276,00 € Bc. Gábor Juhász Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-110-01164
21-110-01164
2 500,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-410-01890
21-410-01890
9 000,00 € Dunszt Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-120-01168
21-120-01168
2 500,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-342-02112
21-342-02112
2 600,00 € ČESKÝ SPOLOK BRATISLAVA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-321-01161
21-321-01161
3 500,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin