Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 3/EAD II.Q/OZ12/2021
3195/2021/LSR
0,00 € DREVOIMPORT s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva ZML 21/2021
715-2021-lsr
17,00 € Manuela Moncoľová rod. Moncoľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 8/OZ02/II.Q.2021/EAD
1402/2021/LSR
3 390,00 € OVIS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 9/OZ02/II.Q.2021/EAD
1403/2021/LSR
4 944,00 € Globwood, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 15/2021/II.Q/02/360
1404/2021/LSR
2 500,00 € GAUDÍ, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 6/OZ02/II.Q.2021/EAD
1400/2021/LSR
5 207,00 € WTW,s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č.7/OZ02/II.Q.2021/EAD
1401/2021/LSR
3 155,00 € POVER 45, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 20/07/Nn/2021
2243/2021/LSR
106,00 € Martin Prievalský Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 1/07/Nn/2021
2217/2021/LSR
315,00 € Ing. Andrej Čikel, PhD. MBA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 13/07/Nn/2021
2240/2021/LSR
1 140,00 € Mgr. Mária Hanková, Rastislav hanko Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 5/07/Nn/2021
2241/2021/LSR
136,00 € Ing. Juraj Gajdoš, Pavol Sečánsky, Ing. Jarmila Prášková, Ján Sečanský, Ľubomír Sečanský Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 4/07/Nn/2021
2242/2021/LSR
164,00 € Ing. Juraj Gajdoš, Pavol Sečánsky, Ing. Jarmila Prášková, Ján Sečanský Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 294-295-II 3-O-OZ25-2021
5407/2021/LSR
0,00 € Globwood s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 299-II 3-O-OZ25-2021
5408/2021/LSR
0,00 € GREEN FOREST PRODUCTION, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
17.
Máj
2021
Poistná zmluva
Z/BTS/DFI/59/2021
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
17.
Máj
2021
dohoda 21/26/54E/1204
21/26/54E/1204
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Lívia Loučková
17.
Máj
2021
Zmluva č. 9/2021-TA o styku s vlečkou
9/2021-TA
643,94 € Železnice Slovenskej republiky LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
17.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
402/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Alena Horáková)
17.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
408/2021
1 000,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Alexandra Lačoková)
17.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
410/2021
740,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Andrej Ondrejka)