Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-AT-20-0006
024/2021/FUSAV
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
14.
Máj
2021
Dohoda o započítaní pohľadávky štátu
CPKE_ZM_OU-001517-010-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Gastrorekrea s.r.o.
14.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné
51/2021-STM
0,00 € Slovenské technické múzeum Henkiss Pub, s.r.o.
14.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTTT2104
KSPTTT2104
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hojerová Silvia
14.
Máj
2021
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.0012021
0978
1 280,00 € OEF, spol. s r.o. HOREZZA, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
0977
0,00 € REUMACARE s.r.o. HOREZZA, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci pri príprave podujatia v Kine Lumière - Kine Slovenského filmového ústavu
13/SP/2021
7 312,00 € Slovenský filmový ústav Hory a mesto, o.z.
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
49/2021
0,00 € Kaštieľ Fričovce Hudobné centrum
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
37/2021
2 000,00 € Mestské kultúrno-športové stredisko Hudobné centrum
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
44/2021
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Tripolitana Hudobné centrum
14.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2106
KSPTNR2106
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Chudík Malá Iveta
14.
Máj
2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200407001D03
16 614,48 € Obec Dolné Plachtince Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Máj
2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20190527002D02
0,00 € Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Máj
2021
DODATOK č. I312031U35801D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U35801D01
22 081,19 € Pavol Šiška Tiny House Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/42/54E/1184
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ing. Ján Širochman
14.
Máj
2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210508_kontar
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. KONTAR Szilvia PhD.
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
2021/04-S35/01_1200012337
102,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Miroslav Hopta
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
4681/2021/LSR
2 640,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Ing. Nikola Százová
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
4679/2021/LSR
2 640,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Ing. Róbert Gotthardt
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb č.Zm2021.023
509/2021
0,00 € PROSOFT Košice, a.s. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice