Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Nájomná zmluva č. 17264/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17264/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Šafranková Emília
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000076
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
11-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Milan Tropek MITROX
5. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00096
285
12,00 € Janka Žigmondová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1123-Z
SPO-V01-1123-Z
13 245,53 € Richard Kačmár, Iveta Kačmárová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Financial Support Agreement
994/Č/2023
800,00 € European Theatre Convention e.V Slovenské národné divadlo
5. December 2023
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-105/2017/Bytčica/188/Sl_dodatok č.2
462,33 € Jana Horečná Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-447-0262023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-447-0262023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michalok
5. December 2023
Nájomná zmluva č. 17265/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17265/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ing. Pristašová Dagmar
5. December 2023
Dodatok č.1 Servisnej zmluvy č.212016
212016
36,00 € RANEX EU, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
12-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELZARUS, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o úvere
707/640/2023
50 430,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prešov, Zemplínska 6455/3,5,7, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
5. December 2023
Nájomná zmluva č. 17266/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17266/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Ing. Pristašová Dagmar
5. December 2023
Dohoda o náhrade škody
14.tpr-185-4/2023
2 142,90 € Matúš Faiks Ministerstvo obrany SR
5. December 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení zmluvného predkupného práva
748/2023
0,00 € Mesto Partizánske Jozef Štepka
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000077
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Darovacia zmluva
202300089/2023
0,00 € Základná škola Májové námestie WASTEX Slovensko, s.r.o.
5. December 2023
Darovacia zmluva č. 87/11/2023
87/11/2023
46,96 € Mondi SCP, a.s. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
5. December 2023
Nájomná zmluva č. 17267/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17267/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Vajdová Irena
5. December 2023
Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
C000000139
289,20 € SVOP, spol. s r.o. Obec Trenčianske Stankovce