Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 22. 04. 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 22. 04. 2024
0,00 € Jozef Grižák a manž, Stanislav Vonšák a manž., Peter Špigura a manž., Viliam Slovík a manž., Jozef Grižák, Terezia Vnenčáková, Marián Brišák, Margita Zboroňová Obec Sihelné
24. Júl 2024
Darovacia zmluva knižnica
Darovacia zmluva 1
0,00 € Mária Petrová Boledovičová ZŠ Komenského 6, 073 01 Sobrance
24. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 30.03.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.04.2023
ZML_211/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto Mesto Kysucké Nové Mesto
24. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Vojkovce
2024/96
0,00 € Mgr. Čurilla Juraj Obec Vojkovce
24. Júl 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_184/2024
0,00 € Slauková Silvia Mesto Topolčany
24. Júl 2024
Smlouva o zajištění odborné specializační stáže č. 017/1/2024/150
1/017/278/2024
0,00 € Krajská zdravotní, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Júl 2024
Zmluva č. 1742024 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zmluva č. 1742024 o verejných vodovodoch a verejný
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosľ s.r.o. Obec Sihelné
24. Júl 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
328/2024
0,00 € Slovenská národná galéria Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24. Júl 2024
Zmluva o výpožičke č. 2024/09/VYP uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
135/2024/AXNV
0,00 € Slovenské centrum dizajnu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Júl 2024
zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe
665/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Súkromná obchodná akadémia DSA
24. Júl 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_185/2024
0,00 € Dierová Eva Mesto Topolčany
24. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
19/2024
0,00 € Technické služby Brezno Štefan Greguš
24. Júl 2024
Zmluva o účinkovaní
0806/2024
0,00 € Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo Mestské kultúrne stredisko
24. Júl 2024
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu č. A 004/2003
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytu č. A 004/2003
0,00 € Obec Čachtice Zuzana Fraňová
24. Júl 2024
Nájomná zmluva
4790124
0,00 € Obec Drahovce Silvia Segešová a Martin Segeš
24. Júl 2024
Zmluva č.73/2024/ST o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Magdaléna Dzurillová
INT_074/2024
0,00 € Dzurillová Magdaléna Obec Domaňovce
24. Júl 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_186/2024
0,00 € Diliková Silvia Mesto Topolčany
24. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/31755/008
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Oblastná organizácia cestovného ruchu SLNEČNÝ HONT
24. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní.
1330/DI00/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy SR
24. Júl 2024
Zmluva č.94/2024/ST o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Ján Lukáč
INT_073/2024
0,00 € Lukáč Ján Obec Domaňovce