Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO000110 Dodatok č. 22
0,00 € AK DENT, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1145
0,00 € Szomolányi Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
16.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/2388 zo dňa 23.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/2388
0,00 € SENTAMI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Jún
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/14/54E/1194 zo dňa 18.05.2021
21/14/54E/1194 ukončenie dohody
0,00 € Diana Madarászová - Diane Mad Photography Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PSTO000621
0,00 € JATROS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/1076
0,00 € Dominik Košík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
15.
Jún
2021
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových predmetov
SNM-BET-INÉ-2021/487
0,00 € Slovenské národné múzeum PhDr. Marta Herucová, PhD., CVU Slovenská akadémia vied
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PSTO000420 Dodatok č. 4
0,00 € DENTLIFE S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Kolektívna zmluva
KZ 1/2021
0,00 € OZ PŠaV pri Rade ZO OZ PŠaV v Čadci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Čadca
16.
Jún
2021
Zmluva o odbornej spolupráci - GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Zmluva o odbornej spolupráci - GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06NSP2000318 Dodatok č. 33
0,00 € NEMOCNICA AGEL LEVICE S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Zmluva č. 1/2021-V o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
11/2021/ŠVPS/RCA
0,00 € ZO SZV Čadca Regionálna veterinárna a potravinová správa, Čadca
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17252265
Z-184/2021
0,00 € Orange Slovensko ,a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO000721
0,00 € ANGIDENT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/1084
0,00 € Knápeková Adriana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
15.
Jún
2021
Rámcová dohoda č. 4600005548/RKs/2021 revízne opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Apeer,Bpeer
167/2021
0,00 € ŽOS Vrútky, a.s., Dielanská Kružná 2, 038 61 Vrútky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Jún
2021
Dodatok č.2 k Dohode číslo 20/40/54E/2001
20/40/54E/2001
0,00 € Ivan Juraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16.
Jún
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/668 zo dňa 22.04.2021
21/06/54E/668
0,00 € Mgr. Erika Amber Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Jún
2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO000613 Dodatok č. 15
0,00 € PROSMILE CLINIC, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb
2021-0001-1205710/02
0,00 € Grant Thornton Advisory s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.