Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaná kvalifikovaných a dôveryhodných služieb
03/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mikušovce
20. Jún 2024
Kúpna zmluva
16/2024
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava Obec Nová Dedinka, Mierová 11
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
399/2024
0,00 € ROHUTNÝ&Spol., s.r.o. Mesto Pezinok
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
101/2024/MKOS
0,00 € Matúš Dinič Snina MKaOS
21. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
166/2024/EOD
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Krupina
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke eletriny
70/2024
0,00 € encare, s.r.o. Mesto Dobšiná
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu
41/2024
0,00 € Gabriela Halásziová Obec Stožok
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0239
OPNV/2024/0239
0,00 € Ema Karabinošová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 00255/2024-PNZ -P40087/24.00 - Ladislav Czakó
00255/2024-PNZ -P40087/24.00
0,00 € Ladislav CZAKÓ Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
17868/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Cehelník Peter Ing.
20. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
203/2024-VIII/61
0,00 € Národná koalícia pre digitálne Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
15/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice 16
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. U4623 08U03 o poskytnutí podpory z úveru z Environmentálneho fondu č. 586/2023/ŽP
431/2024
0,00 € Environmentálny fond Mesto Liptovský Mikuláš
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
181/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. JUDr. Renáta Rejková
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
400/2024
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Milada Čermáková
21. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
465/2024/DZ/zavodKE
0,00 € Obec Beniakovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
042_2024
0,00 € MK hlas s.r.o. Obec Michalová
21. Jún 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
IZ-25/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Lednické Rovne
21. Jún 2024
Zmluva o dočasnom užívaní hnuteľného majetku
ZoDUMS_460_2024
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Obec Senohrad
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
153/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jana Bartková