Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o audítorskej činnosti č. NSM-4-501/2020
NSM-3-199/2023
34 300,00 € BPS Audit, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01243
2023-1120-FIN
1 000,00 € Hasičský zbor Bratislava Staré mesto Bratislavský samosprávny kraj
4. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Z13/2023-12
34 800,00 € Papco Studios s.r.o. Slovenská národná galéria
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
PR_12M_50069
27,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dolný Kubín
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
-CRZ-
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z 46/2023-KV
55 404,28 € Stredoslovenská energetika, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná 2025
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná 2025
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Povina
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektiny neregulovaná 2024
Zmluva o združenej dodávke elektiny neregulovaná 2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Povina
4. December 2023
Zmluva o dielo
061/2023
0,00 € BeKoMaX s.r.o. Obec Banka
4. December 2023
Zmluva o užívaní verejného priestranstva - PATRIK VAŠKO TRANS a Obec Beladice
Zmluva o užívaní verejného priestranstva - PATRIK VAŠKO TRANS a Obec Beladice
0,00 € PATRIK VAŠKO TRANS Obec Beladice
4. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/198
0,00 € XBS SWIMMING ACADEMY NŠC
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce
20231001
2 000,00 € Združenie priateľov Domu svätého Juraja Obec Halič
4. December 2023
Spolupráca na aktivite pri realizácii PD pre návštevnícke centrum Gotickej cesty v Rim. Bani v priestoroch ev. fary.
31/2023
2 000,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Obec Rimavská Baňa
4. December 2023
Zmluva o dielo č. 04/04/2023/LSR
CRZ-7205-2023-LSR
94 989,26 € Financial Management s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
4. December 2023
Nájomná zmluva
1c-6/2023
660,00 € GRAUS s.r.o., A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
4. December 2023
prenájom priestorov v zš 1
10/2023
71,00 € VAN SPED s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
SIOV-04056/2023
7 987,00 € LOFT HOTEL, s. r. o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. December 2023
Licenčná zmluva č. 20240001
948/2023
350,00 € PERRY SOFT a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH - CHODNÍKY (uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení)
136/2023
0,00 € Bager Plus s.r.o. Obec Poniky
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č 16/02/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č 16/02/2023
0,00 € Ťapko s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín