Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/05/2024
70,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Miloslav Pitoňák
21. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/35/19B/9
37 672,40 € MATADEX - SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2024/1433
324,00 € Barbora Lukáčová Vavrinčíková Slovenské národné múzeum
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 198/2024
198/2024
200,00 € Branislav Vojsovič Mestská časť Bratislava - Rača
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 186/2024
186/2024
20,00 € Ing. Iveta Lutišanová- aromaterapia Mestská časť Bratislava - Rača
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400120
4 000,00 € Centrum Amadeus n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv č. 2022001714
2024001670
0,00 € OV CORP, s.r.o. Mesto Košice
21. Máj 2024
ZMLUVA O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
Z-158/2024
1 600,00 € PD Partners s.r.o. Štátna filharmónia Košice
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 20240501
20240501
6 638,40 € HOMIS s.r.o. Obec Ďapalovce
21. Máj 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU č. 09I01-03-V02-00088/2024/VA
09I01-03-V02-00088/2024/VA/D1
0,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológii, v anglickom jazyku Kempelen Insitute of Inteligent Technologies Výskumná agentúra
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/35/19B/6-1
0,00 € IMUNITAS s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 18/2023-2024 - OA
28/2024
0,00 € Spojená škola Obec Nová Ľubovňa
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 194/2024
194/2024
20,00 € Ing. Júlia Kuchtová - Šperky a doplnky Mestská časť Bratislava - Rača
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0125 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0125 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Ober Nussdorf o. z. Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00364/2024 RE
0,00 € Rule Holding, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2024
ZMLUVA č. ZO/2024DPOZ24156-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
202/24
0,00 € Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča
21. Máj 2024
Darovacia zmluva
372/GR/2024
3 000,00 € GABE consulting s.r.o. Slovenské národné divadlo
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/9-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Máj 2024
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
179/2024
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 203/2024
203/2024
540,00 € MaMaNatura s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača