Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10PLDO000721 Dodatok č. 6
0,00 € MEDSAN PD S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Zmluva o dodávke tovarov
326/2024
7 483,20 € flex-it, s.r.o. INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS013821 Dodatok č. 6
0,00 € MUDR. MARTIN NAĎ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/28/19B/22
12 714,42 € HARIKOE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO017221 Dodatok č. 6
0,00 € ALVERA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22. Júl 2024
Zmluva č. 490/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK uzatvorenú v zmysle VZN NSK č. 9/2023
490/2024
1 650,00 € BK Nitra Nitriansky samosprávny kraj
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10KVYF000122 Dodatok č. 4
0,00 € T.O.P. MEDICAL S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PGYN001721 Dodatok č. 7
0,00 € GYN-P S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22. Júl 2024
Menovací dekrét manažéra kybernetickej bezpečnosti
1-12/2024-39
0,00 € Osobný údaj DUETT Business Residence Základná škola s materskou školou, Bučany 155
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KSTA003021 Dodatok č. 5
0,00 € PROPRIUS, S.R.O Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KSTA003021 Dodatok č. 5
0,00 € PROPRIUS, S.R.O Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTO000123 Dodatok č. 3
0,00 € SMILE DENTAL, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO012021 Dodatok č. 6
0,00 € SZLA-MED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDD005421 Dodatok č. 5
0,00 € MARIMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PLDO009221 Dodatok č. 6
0,00 € VIVISANA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDD004721 Dodatok č. 5
0,00 € HELENMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
26/2024
500,00 € Ing. Mária Krullová, Žakovce 188, 059 73 Žakovce Obec Veľký Slavkov
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47KSTA000223 Dodatok č. 8
0,00 € IMMIMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Júl 2024
Zmluva o dielo 18072024
18072024
1 140,00 € PROROZVOJ, s. r. o. Obec Blatnica
23. Júl 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDO006921 Dodatok č. 6
0,00 € RESANTÉ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.