Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.2023
Dodatok č.1 k zmluve č.2023
0,00 € Westron Partners s.r.o Obec Kružná
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
OcU28/2024/3
2 000,00 € Športový klub Čataj Obec Čataj, Obecný úrad Čataj
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2533g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 04/2024
400,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2529g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2024
1 000,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2530g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2024
100,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
21. Máj 2024
Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov
24/228
240,00 € Property First, družstvo Kultúrne zariadenia Petržalky
21. Máj 2024
Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov
24/229
240,00 € Property First, družstvo Kultúrne zariadenia Petržalky
22. Máj 2024
Dodatok k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
609/2024
0,00 € Ticketware SE Mesto Poprad
22. Máj 2024
Dodatok k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súviasiacich služieb
2024/37
0,00 € Ticketware SE Púchovská kultúra, s. r. o.
21. Máj 2024
Dodatok k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
Dodatok k Zmluve 35/2019
0,00 € Ticketware SE Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
22. Máj 2024
Zmluva č. CV-150/6-67/2024- ZoPS o dodávke a odbere elektrickej energie a pitnej vody
CV-150/6-67/2024-ZoPS
0,00 € Deaf group s.r.o. Centrum výcviku Lešť
21. Máj 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2035355
200,00 € DVARTIST s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
21052024-TN
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Hájske
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
22042024
17 400,00 € OON Design s.r.o. Lastovce
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. :1/2024
1/2024
8 460,00 € Nunofia s. r. o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
AB05-10/11/2024
1 776,00 € Šaliga s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 116/2024/25/11
003513/2024/LSR
57 539,41 € Erík Jurko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
845/BJ10/2024
0,00 € KOUN, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 233/2024
233/2024
270,00 € BG Logistic s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
ZPS_P_23_2024
0,00 € DPF servis s.r.o. Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi