Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
2/2024/Š
0,00 € Slovenská asociácia plážových športov Službyt Nitra, s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
160/2024
2 900,00 € Gemerská Mládežnícka Organizácia - Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS) Mesto Rimavská Sobota
27. Máj 2024
Zmluva o vykonávaní zdravotnej činnosti podľa § 269 ods. 2 č. 513/199 Zb. Obchodného zákonníka
9/2024
20,00 € MUDr. Miroslav Angelovič Veľké Pole
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/22/54X/3
7 911,18 € Kultúrne centrum Liptovský Ján Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27. Máj 2024
Dohoda o integračnom zámere
971/A270/2024
0,00 € Dopravný úrad Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu na uskutočnenie projektu Šport bez rozdielu
č.24052
39 288,24 € Nadácia Kia Slovakia Stredná zdravotnícka škola Žilina
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č.V-167/2024.
INE_175/2024
0,00 € Deti - obraz budúcnosti Mesto Kráľovský Chlmec
28. Máj 2024
Ddatok č. 3 k zmluve o zabezpečení výkonu správy zo dňa 31.01.2012
INT_070/2024
0,00 € MŠ Zádielska 4 Mestská časť Košice - Staré mesto
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku zmluve
5/1/2023
700,00 € JUDr. Peter Paulinský, Jána Hunyadiho 9, Moldava nad Bodvou Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10
27. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.34/2024/PO/ŠPORT
34/2024/PO/ŠPORT
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
27. Máj 2024
Nájomná zmluva, prenájom FŠ2
32/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok LK Kežmarský šíp 1992
27. Máj 2024
Nájomná zmluva, prenájom veľkej telocvične
33/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Klub priateľov Magury
27. Máj 2024
Nájomná zmluva, prenájom veľkej telocvične
34/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Škola umeleckého priemyslu
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/46/54X/1
11 142,12 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/SZUŠ/2024 uzatvorenej dňa 09.01.2024
27052024
178 384,50 € Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínec Mesto Podolínec
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/34-1
0,00 € Občianske združenie JASENSKÁ DOLINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
01/2024
1 800,00 € Klub športových rybárov Vydra OZ Obec Kamenín
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
04/2024
1 200,00 € Klub dôchodcov "JÁZMIN" Obec Kamenín
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2024
13/2024
1 500,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS Obec Kráľová nad Váhom
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2024
11/2024
1 000,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS Obec Kráľová nad Váhom