Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
20240410
0,00 € REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Ján
19. Apríl 2024
Poskytnutie dotácie na bežné výdavky na rok 2024
Z95/4196/2024
300,00 € Domov použitých kníh, oz Mesto Svätý Jur
19. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o NFP
OPKZP-PO3-SC312-2017-37/02
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
82/2024
5 500,00 € Mestský stolnotenisový klub Le MESTO LEOPOLDOV
19. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
05/2024
0,00 € NASES Obec Píla
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
51742024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kútniky
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/0500/13/2024
458,95 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva - vecný dar
3/0500/14/2024
548,00 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
183-2024
0,00 € "punkt" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
19. Apríl 2024
Rámcová zmluva na krátkodobý nájom nebytových priestorov - športová hala
NAJ_050/2024
30,00 € Hokejový klub Sabinov Mesto Sabinov
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
287/2024
800,00 € Ľudová hudba Bystrianka Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
279/2024
200,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
19. Apríl 2024
Zmluva o posktynutí dotácie
286/2024
1 000,00 € UMELECKÝ KLUB FANTÁZIA, o. z. Mesto Svit
19. Apríl 2024
Príloha č. 4 KZ na rok 2023 - Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
202400010/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Sibírska, Prešov Základná škola Sibírska
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci na výstavbe vyhliadkovej veže
10/2024
0,00 € PATRIA Smilno o. z. Obec Smilno
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 060/2024
INT_060/2024
1 615,00 € Aquapark - triatlon Mesto Turčianske Teplice
19. Apríl 2024
Zmluva o reklame.
15/24/Rk/R
1 200,00 € OZ METENÍCI LIKAVKA Florbal Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 7/2024/161
7/2024/161
168 411,30 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242765_Z
9 920,00 € Martin Gall - MG COMP Inštitút pre výskum práce a rodiny
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/001426-006
4 800,00 € Zoltán Sarközi Astra Ministerstvo vnútra SR