Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2021
Zmluva o bežnom účte
200/2021/UCM
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/31/054/460
25 268,40 € EKOMETAL, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
Júl
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-18/2021-BB
5 332,60 € Negotiators, s.r.o. Štatistický úrad SR
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 32/1/III.Q.2021
1299-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín A.P.B. - Service s.r.o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 2/1/III.Q.2021
1300-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Juraj Hnát
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 8/OZ01/III.Q.2021/EAD
1295-2021-LSR
9 051,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Globwood s. r. o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 10/OZ01/III.Q.2021/EAD
1294-2021-LSR
3 405,33 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Globwood s. r. o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 9/OZ01/III.Q.2021/EAD
1296-2021-LSR
5 120,72 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
100/03/2021/EAD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Rastislav Matuška
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
99/03/2021/EAD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Rastislav Matuška
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
98/03/2021/EAD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo PC-DREVCOM, s.r.o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
97/03/2021/EAD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Colorspol spol., s.r.o.
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202116187_Z
18 298,80 € NABIMEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29.
Júl
2021
DOHODA O POSTUPENÍ práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením - Preložka 5
545/2021-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SPP-distribúcia, a.s.
29.
Júl
2021
DOHODA O POSTUPENÍ práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením - Preložka 4
544/2021-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SPP-distribúcia, a.s.
29.
Júl
2021
DOHODA O POSTUPENÍ práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením - Preložka 3
543/2021-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SPP-distríbúcia, a.s.
29.
Júl
2021
DOHODA O POSTUPENÍ práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením - Preložka 2
542/2021-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SPP-distribúcia, a.s.
29.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309040X748
309040X748
50 000,00 € AGRIFARM, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309040X749
309040X749
50 000,00 € AGRIFARM, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
Z/2021/1484/IX/FIF/TAJ
2 400,00 € Stredoslovenská galéria Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta